ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΑΣ

"Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ είναι το πιο σημαντικό πράγμα στο χωριό μας. Δεν εξαρτάται από εμάς. Εμείς εξαρτόμαστε από αυτόν.

Δεν αποτελεί διακοπή της δουλειάς μας. Είναι ο σκοπός της. Δεν είναι ένας ξένος στην επιχείρησή μας. Είναι μέρος της.
Δεν του κάνουμε χάρη υπηρετώντας τον. Μας κάνει χάρη δίνοντάς μας την ευκαιρία να το κάνουμε".

 

Write Your Opinion